TURNER – HŽ 2062

Jedan od većih projekata TŽV-GREDELJ-a bila je modernizacija dizel-električnih lokomotiva serije HŽ 2062 za firmu TURNER. Ovdje su po prvi puta primjenjene PMA fleksibilne zaštitne cijevi za električne kablove.