ORBAN TEHNIKA d.o.o.
Elektro-mehaničke komponente
Već 30 godina kao partner vodećih hrvatskih kompanija pridonosimo razvoju visokotehnoloških industrijskih proizvoda.
Ovlašteni smo distributer vodećih svjetskih proizvođača elektro-mehaničkih komponenti.
ORBAN TEHNIKA d.o.o.
Elektro-mehaničke komponente
Već 30 godina kao partner vodećih hrvatskih kompanija pridonosimo razvoju visokotehnoloških industrijskih proizvoda.
Ovlašteni smo distributer vodećih svjetskih proizvođača elektro-mehaničkih komponenti.
ORBAN TEHNIKA d.o.o.
Elektro-mehaničke komponente
Već 30 godina kao partner vodećih hrvatskih kompanija pridonosimo razvoju visokotehnoloških industrijskih proizvoda.
Ovlašteni smo distributer vodećih svjetskih proizvođača elektro-mehaničkih komponenti.
ORBAN TEHNIKA d.o.o.
Elektro-mehaničke komponente
Već 30 godina kao partner vodećih hrvatskih kompanija pridonosimo razvoju visokotehnoloških industrijskih proizvoda.
Ovlašteni smo distributer vodećih svjetskih proizvođača elektro-mehaničkih komponenti.
ORBAN TEHNIKA d.o.o.
Elektro-mehaničke komponente
Već 30 godina kao partner vodećih hrvatskih kompanija pridonosimo razvoju visokotehnoloških industrijskih proizvoda.
Ovlašteni smo distributer vodećih svjetskih proizvođača elektro-mehaničkih komponenti.
ORBAN TEHNIKA d.o.o.
Elektro-mehaničke komponente
Već 30 godina kao partner vodećih hrvatskih kompanija pridonosimo razvoju visokotehnoloških industrijskih proizvoda.
Ovlašteni smo distributer vodećih svjetskih proizvođača elektro-mehaničkih komponenti.
ORBAN TEHNIKA d.o.o.
Elektro-mehaničke komponente
Već 30 godina kao partner vodećih hrvatskih kompanija pridonosimo razvoju visokotehnoloških industrijskih proizvoda.
Ovlašteni smo distributer vodećih svjetskih proizvođača elektro-mehaničkih komponenti.
Previous
Next

DISTRIBUCIJA

DISTRIBUCIJA

PROJEKTI

PROJEKTI

NOVOSTI

NOVOSTI

Distribucija