Regionalni EMV za HŽ

KONČAR-KEV je 2010. godine napravio prvi prototip regionalnog niskopodnog elektromotornog vlaka za HŽ. U konstrukciji su već kao i obićno korištene PMA zaštitne cijevi (VAML i PCS), EAO tipkala serije 04, 56 i 84 te oznake za kablove firme PARTEX.