Lokomotiva JT38 CW-DC

Modernizacijom lokomotive GM EMD 616, TŽV-GREDELJ je napravio novu dizel električnu lokomotivu za Kosovske željeznice. U izradi su korištene PMA zaštitne cijevi (PCS i VAML), EAO tipkala serije 04, LEONI STUDER GKW kablovi te PARTEX oznake za kablove.