Lokomotiva D.343

Za potrebe Talijanskih državnih željeznica modernizirana je izvorna Ansaldo Breda lokomotiva serije D343.2016. U rekonstrukciji su korištene PMA VCS zaštitne cijevi i EAO tipkala serije 04.