Lokomotiva 441 za ŽFBH

Kod revitalizacije lokomotiva serije 441 za Željeznice Federacije BIH, korištene su PMA PACO zaštitne cijevi i GIMOTA okrugli konektori.