INTECO ROBOTICS R-JET 062

R-JET 062 automatizirani je uređaj za hidrodinamičku obradu betonskih i metalnih proizvoda u potpunosti razvijen i proizveden u zagrebačkom poduzeću INTECO ROBOTICS d.o.o. Robot radi u kombinaciji s visokotlačnom vodenom pumpom snage do 360 kW i tlakom do 3000 bara te sa različitim alatima. Modularnost, male dimenzije, mala težina, jednostavnost u rukovanju i radu te sofisticirani sustav navođenja odlike su ovog jedinstvenog robota. Jedan od zahtjeva za radove na HE Varaždin je da alat izvodi radove na dubini od 10m pod vodom i to duži vremenski period. Za ovu, jednu od najzahtjevnijih aplikacija dosada, korištene su XSOL cijevi i uvodnice PMA sa IP68 zaštitom. Za sigurnu konekciju upotrebljeni su GIMOTA konektori.