Infrastruktura za HŽ

Sa firmom SITE i BOMBARDIER rađen je projekt modernizacije pruge VINKOVCI-TOVARNIK. Pri izradi korištene su PMA VCS zaštitne cijevi za električne kablove.