Promjena imena PRECILEC

Od listopada 2013. francuska kompanija PRECILEC mijenja svoje ime sukladno poslovnoj odluci ZODIAC AEROSPACE grupacije, čiji je PRECILEC dio. Od sada je i svojim imenom PRECILEC integralni dio ZODIAC AEROSPACE grupacije, a poslovat će pod imenom ZODIAC ACTUATION SYSTEMS.