General terms of sale

ORBAN TEHNIKA d.o.o. (zadnja promjena 06/2021)

1. Općenito

Opći uvjeti prodaje su obvezujući za stranku koja prihvati ponudu i/ili potvrdu narudžbe. Različiti i dodatni uvjeti, u osnovi opći uvjeti nabave kupca, važeći su samo ukoliko se obje strane slože oko toga u pismenom obliku.

2. Ponude i narudžbe

Naše ponude nisu obvezujuće. Pri izdavanju narudžbe, kupac prihvaća naše uvjete prodaje. Potvrda narudžbe smatra se prihvaćenom ukoliko nije reklamirana u roku od 3 dana. Nakon prihvaćanja potvrde narudžbe, narudžba je obvezujuća. Promjene naših ponuda, potvrda narudžbe ili uvjeta prodaje važeći su samo ukoliko su potvrđeni s naše strane u pisanom obliku.

3. Dokumenti

Pridržavamo sva prava na sve dokumente vezane uz proizvode, a dostavljene s ponudama, potvrdama narudžbe ili prilikom isporuke. Bez našeg pismenog odobrenja takvi dokumenti se ne smiju kopirati ili stavljati na raspolaganje trećim osobama. Po našem zahtjevu, takvi dokumenti moraju nam biti vraćeni. Ukoliko naručitelj naših proizvoda zahtijeva posebno označavanje ili posebnu dostavu izmjerenih podataka u svrhu dokazivanja kvalitete, takav zahtjev mora biti dogovoren unaprijed između nas i kupca, prije izrade ponude. Svaka slijedeća narudžba mora biti popraćena zahtjevom za tako dogovorenom dokumentacijom.

4. Cijene

Sve cijene izražene su u eurima (EUR) za isporuku u Republici Hrvatskoj, te eurima (EUR) za isporuku u inozemstvo. Sve cijene su veleprodajne i PDV nije uključen u cijenu. Za sve isporuke manje od 600 EUR u domaćem prometu zaračunavamo manipulativne troškove (MAN – uvoz i špedicija) od minimalno 40 EUR. U slučaju potrebe hitne dostave trošak takve dostave snosi kupac. Za narudžbe ispod 60 EUR zaračunavamo dodatni trošak procesiranja od 15 EUR.

5. Datum isporuke i slanje robe

Period isporuke naznačen u našim ponudama počinje s danom zaprimanja narudžbe i/ili uplatom avansa, kada je to dogovoreno. S naše ćemo strane napraviti sve da održimo dogovoreni rok isporuke. Odstupanja od roka isporuke ne daju pravo kupcu za traženje naknade štete ili otkazivanja narudžbe. Orban Tehnika se ne može smatrati odgovornom za bilo kakvo kašnjenje u proizvodnji kod proizvođača robe ili kašnjenju pri isporuci, posebno ako su takva kašnjenja uzrokovana slijedećim razlozima: – Komercijalne blokade, poteškoće u dobavi sirovina i/ili drugih razloga koji nisu pod kontrolom proizvođača.

6. Isporuka robe u inozemstvo

Prilikom isporuke u inozemstvo, naše su obveze ispunjene u trenutku kada je roba predana špediteru. Zbog toga sve troškove, kao što su troškovi carinjenja i rizici, bez iznimke snosi kupac čak i kad su troškovi transporta iskazani na našem računu. Obveza je kupca osiguranje robe od oštećenja ili gubitka iste. Iz navedenog razloga mi ne možemo biti odgovorni za oštećenje ili gubitak robe. Troškovi slanja i pakiranja obračunavaju se kupcu. Slanje u inozemstvo je uvijek DAP kupac. Isporuke u Republici Hrvatskoj su uvijek FCA Zagreb, ukoliko nije drugačije dogovoreno. Navedeno važi prema uvjetima INCOTERMS 2020.

7. Jamstvo i obveze

ORBAN TEHNIKA je obavezna zamijeniti ili popraviti, što smatramo potrebnim, sve artikle sa uočenom greškom, kao rezultat greške u materijalu ili u procesu proizvodnje, na pismeni zahtjev kupca u trajanju jamstvenog perioda. Jamstveni period iznosi 24 mjeseca od datuma isporuke. Iz jamstva je isključeno oštećenje zbog nepropisnog skladištenja, uporabe ili nepoštovanja propisa ugradnje. Sve ostale obveze, kao npr. troškovi rastavljanja ili sastavljanja ili bilo koji drugi troškovi povezani sa defektom dotičnog proizvoda, isključeni su iz jamstva. Izmjena na proizvodu ili bilo kakav popravak na istom od strane kupca bez pismenog dogovora ili nepoštovanje preporučenih uvjeta korištenja, oslobađa nas od svakog jamstva.

8. Prigovori

Prigovor na isporučenu robu treba biti napravljen u pisanom obliku u roku od 8 dana od isporuke. U protivnom roba se smatra prihvaćenom.

9. Plaćanje

Ukoliko nije drugačije dogovoreno, plaćanje je u roku 30 dana od dana isporuke uz priloženu garanciju plaćanja. Alternativa je plaćanje po ponudi/potvrdi narudžbe.

10.Pravo vlasništva

Isporučena roba ostaje naše vlasništvo sve do trenutka plaćanja kompletnog fakturiranog iznosa. Kupac se slaže da će sudjelovati u svim zakonskim mjerama koje su potrebne da zaštitimo svoje vlasništvo.

11.Nadležnost

Kupac prihvaća nadležnost nadležnog suda u Zagrebu te isključivo Hrvatskog pravosuđa za kupce iz inozemstva.

NAPOMENA ZA PONUDE/POTVRDE NARUDŽBE:

Prihvaćanjem ove ponude/potvrde narudžbe ujedno prihvaćate i opće uvjete prodaje dostupne na www.orban-tehnika.hr (osim uvjeta koji su drugačije definirani u ponudi/potvrdi narudžbe).