TMK 2200 za ZET

Od 2005. do 2010. ZET-u je isporučeno ukupno 140 niskopodnih tramvaja serije TMK 2200 (2X po 70 komada). U konstrukciji tramvaja su korištene PMA fleksibilne zaštitne cijevi za električne kablove (PCS za vanjsku ugradnju i VAML za unutarnju ugradnju): Pult i vrata opremljeni su tipkalima i prekidačima firme EAO iz serije 04, 56 i 84. Za komunikacijske kablove korišteni su metalni GIMOTA data konektori, a kablovi su označavani PARTEX PO i POZ oznakama za kablove.