Lokomotiva DB V220

TŽV-GREDELJ je za talijanskog naručioca, firmu FER, modernizirao 9 DB V220 dizel-električnih lokomotiva. U izradi su korištene PMA VCS zaštitne cijevi i EAO tipkala serije 04.