EMV za ŽBH

KONČAR-KEV je 2009. godine napravio prototip niskopodnog elektromotornog vlaka za željeznice BIH. U konstrukciji vlaka korištene su PMA (PCS i VAML) fleksibilne zaštitne cijevi, EAO tipkala serija 04, 56 i 84 te oznake za kablove firme PARTEX (PO i POZ).