Opći uvjeti prodaje

S početkom prosinca 2012. godine sastavni dio svake ponude i potvrde narudžbe postaju i opći uvjeti prodaje ORBAN TEHNIKE. Prihvaćanjem ponude/potvrde narudžbe kupci su suglasni da su upoznati sa sadržajem i uvjetima istaknutim u općim uvjetima prodaje. Ovaj dokument biti će dostupan 24/7 na našim web stranicama svim sadašnjim i budućim kupcima.

Sve točke općih uvjeta prodaje važeći su za sve ponude/potvrde narudžbe osim onih uvjeta koji su drugačije definirani u samoj ponudi/potvrdi narudžbe.

Opći uvjeti prodaje dostupni su na našoj download stranici ili klikom na sliku općih uvjeta prodaje (automatski počinje download općih uvjeta prodaje na Vaše računalo u .pdf formatu).