Novi EAO katalog

Nakon što je u svojem gotovo nepromijenjenom stanju izdržao punih 5 godina, svijetlo dana nedavno je ugledao potpuno novi EAO katalog. Od danas je na našim web stranicama dostupna njegova digitalna verzija koja je spremna za download na Vaše računalo u .pdf formatu. Ono što je ostalo nepromijenjeno u katalogu, koji je sa 1000 stranica rekorder među svim dostupnim katalozima naših principala, je podjela proizvodnog programa EAO po serijama.

Dugogodišnjim osluškivanjem zamjerki i pohvala na račun sada već starog kataloga, u novom su katalogu primjenjene mnoge sugestije, pa je tako novi katalog mnogo jednostavniji i pregledniji za korištenje. Na početku svake serije je kratak opis gdje se proizvodi te serije primjenjuju, koje su karakteristike serije, kao i kratka lista svih dostupnih proizvoda iz serije.
Proizvodi su sada jasnije objašnjeni, opisno i grafički, a najvažnija karakteristika novog kataloga je jasna uputa od čega se svaki pojedini proizvod sastoji, kao i dijelovi koje je potrebno izabrati da bi artikl bio potpun.

Kao i u digitalnoj verziji EAO konfiguratora i u tiskanom obliku EAO kataloga sada su najvažnije karakteristike i crteži dostupni uz sami proizvod, slike proizvoda su u boji, a dvobojnim tekstom istaknute su najbitnije stvari.